JAVNA DISKUSIJA O PRIMJENI ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

25 feb 2015

Misija OEBS-a u Crnoj Gori, zajedno sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u saradnji sa Opštinom Tivat, organizovaće javnu diskusiju o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Cilj diskusije je da se u neposrednom kontaktu sa građanima, medijima i nevladinim organizacijama razmijene iskustva vezana za dosadašnju primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Diskusija će se održati u multimedijalnoj sali Opštine Tivat 4. marta 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova. Pozivaju se zainteresovani građani, institucije, državni organi, mediji, udruženja i organizacije da učestvuju u diskusiji i daju svoj doprinos.