SASTANAK U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

25 feb 2015

U utorak 24.02. sa početkom u 11.00 u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Aerodroma Podgorica, predstavnici taxi udruženja, komunalne policije i predstavnici nadležnih Sekretarijata lokalne uprave. Tema sastanka, koja je okupila primorske opštine i Podgoricu bila je rješavanje problema u sferi taxi usluga, nelegalnih taksista koji utiču na lošu sliku ukupnog turističkog proizvoda, naročito na aerodromima Podgorica i Tivat, kao i neprimjenjivanje kampanje Registruj smještaj u smislu pojednostavljivanja procedure za dobijanje odobrenja za pružanje smještajnih usluga u domaćinstvima, od strane pojedinih lokalnih uprava.

Sastanak je vodio Predrag Jelušić, državni Sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma. Nakon što su predstavnici dva Ministarstva iskazali spremnost u cilju zajedničkog rješavanja problema u domenu kvaliteta pružanja taxi usluga, svoje sugestije, prijedloge dali su predstavnici nekoliko taxi udruženja, komunalne policije, Aerodroma Podgorica i lokalnih uprava.

Na sastanku je zaključeno da bi trebalo predložiti izmjene Zakona o drumskom saobraćaju u smislu mogućnosti limitiranja broja izvoda iz licence kao i ograničavanja gornje cijene taxi usluge po km. Istaknut je pozitivan primjer u opštini Budva gdje je sa uvodjenjem x table i drugih izmjena umnogome pobiljšano pružanje taxi usluga. Navedeno je poboljšanje stanja sa pružaocima taxi usluga na Aerodromu Tivat ali i neophodnost dodatnog i stalnog angažovanja opštinskih i aerodromskih službi kako bi se ovaj problem u najvećoj mjeri eliminisao. 

Takodje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je istaklo da treba pokrenuti šatl prevoz kao novu ponudu koja bi doprinjela poboljšanju usluge prevoza izmedju aerodroma i grada.
Po pitanju poštovanja procedure vezano za kampanju “Registruj smještaj”, istaknuto je da pojedine lokalne uprave ne sprovode dogovoreni protokol sa ciljem da se do dobijanja odobrenja stigne na jednostavan način, uz svega dva papira (posjedovni list i upotrebnu dozvolu odnosno grdajevinsku dozvolu i atest za struju), te su u tom pogledu nadležni organi lokalne uprave pozvani da djeluju u skladu sa protokolom. Na sastanku su prisutni predstavnici Opština evidentirali i neke probleme iz ove oblasti kako bi se usluga pružanja privatnog smještaja podigla na još veći nivo.
Sastanku je ispred Opštine Tivat prisustvovala Dubravka Nikčević, Savjetnica za turizam u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj.