JAVNA RASPRAVA

03 sep 2014

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg intersa i to za:  Izgradnju privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici  i  Izgradnju privremenog cjevovoda za priključenje grupe apartmana “C” i ” D” u projektu Luštica Bay

1. Odluka o pristupanju - dalje

2. Programski zadatak sa elementima UTU - dalje

3. Rjesenje Elektrodistribucija - Lustica Bay - dalje

4. Program javne rasprave - dalje