Javna rasprava – “Golf i Donji Radovići Zapad”

12 feb 2020

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, od 11. februara do 2. marta 2020. godine, održaće se javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 02. martom 2020. godine.

U toku javne rasprave, 27. februara 2020. godine, od 10-13 sati u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Nacrt možete preuzeti ovdje

JAVNA RASPRAVA - detaljnije