Javna rasprava – Nacrt Programa uredjenja prostora za Opštinu Tivat za 2023. godinu

23 dec 2022

Program javne rasprave - PDF

Program uređenja prostora za opštinu Tivat za 2023 godinu - PDF

Zakljucak o nacrtu uredjenja prostora za Opštinu Tivat za 2023. godinu - PDF