Javna rasprava o Nacrtu Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta u zahvatu ulica II Dalmatinske, Palih boraca, Njegoševa i Luke Tomanovića, u ulici Stari put i u ulici Staničića

21 jun 2024

Javna rasprava o Nacrtu Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta u zahvatu ulica II Dalmatinske, Palih boraca, Njegoševa i Luke Tomanovića, u ulici Stari put i u ulici Staničića, trajaće 15 dana i održaće se u periodu od 21.06.2024. godine zaključno sa 05.07.2024. godine.

Javna rasprava biće održana po slijedećem planu:

 1. Organ lokalne uprave, zadužen za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat.
 2. Nacrt Odluke će se:
 • - objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me ;
 • - na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine;
 • - učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti.
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid u nacrt Odluke.
 1. Centralna javna rasprava će se održati u utorak 07.2024. godine sa početkom u 12h u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
 2. Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti:
 • - u elektronskoj formi na e-mail: sekretarijatsks@opstinativat.me;
 • - pisanoj formi neposredno na pisarnici Opštine;
 • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za saobraćaj i stambeno- komunalne djelatnosti, Trg magnolija br. 1.
 1. Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.

Program javne rasprave - PDF

Nacrt elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta - PDF

post slika