Javna rasprava o Nacrtu Glavnog projekta saobraćajne signalizacije na ulicama: Beogradska, Podgorička i Zagrebačka na Seljanovu, u Tivtu

30 mar 2021

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

1.  Javna rasprava o Nacrtu Glavnog projekta saobraćajne signalizacije ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka na Seljanovu, u Tivtu trajaće od dana 29.03.2021. godine zaključno sa 12.04.2021. godine. 2. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat 3. Nacrt glavnog projekta će se:
  • - objaviti na internet stranici Opštine Tivat : www.opstinativat.me
  • - na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
  • - učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privredu
4.  Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, jave službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces jave rasprave. 5. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:
  • - u elektronskoj formi na e-mail: javna.rasprava@opstinativat.me
  • - pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1
6. Sekretarijat za privredu razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.

Zaključak o javnoj raspravi - PDF

Program javne rasprave - PDF