Javni poziv – IPARD program

08 mar 2021

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, izdalo je obavještenje kojim se produžava rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podrške, određen članom 11 Trećeg Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 "Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda" Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD- a II 2014-2020 ("Službeni list Crne Gore", broj 122/20 - Oglasni dio broj 56/20), do 15. aprila 2021. godine. Ovo obavještenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", najmanje jednom dnevnom štampanom mediju i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja www.mpsv.gov.me i www.ipard.gov.me.