JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE “SEKTOR 36”

14 jan 2019

Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE „SEKTOR 36”. Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36” održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 11.01. do 31.01.2019.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 31.01.2019. godine. 

U toku javne rasprave, dana 23.01.2019. godine, od 12-14h u sali Skupštine Opštine Tivat, rukovodilac izrade plana prezentovaće Nacrt planskog dokumenta.

Posebno obavještenje o javnoj raspravi Ministarstvo će dostaviti Opštini Tivat, kao i organu za tehničke uslove u roku od dva dana od dana oglašavanja javne rasprave.

Nacrt planskog dokumenta je dostupan na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/