JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2019 – 2021. GODINE

04 feb 2019

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF