JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

15 nov 2017

Program javne rasprave - dalje
Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu - dalje
Odluka o nacrtu budžeta 2018 - dalje