Javna rasprava o Nacrtu Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tivat od 2024. – 2028. godine

08 feb 2024

Javna rasprava o  Nacrtu  Programa  privremenih objekata za teritoriju opštine Tivat od 2024. – 2028. godine (u daljem tekstu: Program) će trajati 15 dana.

Javna rasprava će se održati od  08.02.2024. godine do 23.02.2024. godine.

Nacrt Programa će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Centralna javna rasprava sa prezentacijom Programa će se održati 19.02.2024. godine sa početkom u 17 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 23.02.2024. godine:

  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me
Program privremenih objekata 2024. - 2028. godine mozete pogledati ovdje

                                                                                                  SEKRETARKA SEKRETARIJATA,

                                                                                                       Milica Manojlović, dipl.ing.arh.

post slika