Javna rasprava

14 sep 2011

 Obavještava se javnost da će se u periodu od 10.09.2011.do 25.09.2011 godine održati javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije " Sektor 36 " sa Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za detaljnije informacije kliknite - dalje