JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

24 jun 2015

Oglašava se prijem na radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK//CA III ZA POSLOVE BUDŽETA

Javni oglas - dalje