JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

24 jun 2015

Oglašava se prijem na radno mjesto VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA KONTROLU I PRINUDNU NAPLATU PRIHODA

Javni oglas - dalje