JAVNI KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA

01 jul 2015

Oglašava se priem na radno mjesto GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA u Opštini Tivat, jedan izvršilac/teljka na period od 4 godine.

Javni konkurs - dalje