Javni poziv br.1 za davanje u zakup privremene lokacije za postavljanje reklamnog panoa putem prikupljanja ponuda

22 aug 2023
Javni poziv - detaljnije