Postovi sa tagom: Direkcija za imovinsko pravne poslove

Javi poziv za davanje u zakup zemljista za postavljanje privremenih lokacija – terasa i kioska

16 dec 2022

Javi poziv br.1 za davanje u zakup zemljista za postavljanje privremenih lokacija – terasa i kioska – detaljnijedetaljnije

Javni poziv br. 3 za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata

23 feb 2022

Javni poziv br. 3 – PDF

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata

21 dec 2021

Javni poziv – detaljnije

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja ponuda

21 dec 2021

Javni poziv – detaljnije

Ustanove Grada