Postovi sa tagom: Direkcija za imovinsko pravne poslove

Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

28 feb 2024

Javni poziv – detaljnije

JAVNI POZIV br.1 za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

15 dec 2023

Na osnovu člana 39  i člana 40 stav 1. Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore, broj 21/09 i 40/11),  Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore, broj 44/10), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština ima pravo raspolaganja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 43/17 i 10/19), Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda objavljuje: JAVNI POZIV br.1 za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda – detaljnije

 

Javni poziv br.1 za davanje u zakup privremene lokacije za postavljanje reklamnog panoa putem prikupljanja ponuda

22 aug 2023

Javni poziv – detaljnije

Javni poziv br.2 za davanje u zakup zemljišta – privremenih lokacija za postavljanje privremenih objekata putem prikupljanja ponuda

02 jun 2023

Javni poziv br. 2 – detaljnije

Ustanove Grada