Postovi sa tagom: Direkcija za imovinsko pravne poslove

Javni poziv br. 3 za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata

23 feb 2022

Javni poziv br. 3 – PDF

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata

21 dec 2021

Javni poziv – detaljnije

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja ponuda

21 dec 2021

Javni poziv – detaljnije

Javni poziv o davanju u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata-kioska putem prikupljanja ponuda

21 dec 2021

Ispravka javnog poziva – detaljnije

Javni poziv – detaljnije

Ustanove Grada