Postovi sa tagom: Direkcija za imovinsko pravne poslove

Javni poziv br.1 za davanje u zakup privremene lokacije za postavljanje reklamnog panoa putem prikupljanja ponuda

22 aug 2023

Javni poziv – detaljnije

Javni poziv br.2 za davanje u zakup zemljišta – privremenih lokacija za postavljanje privremenih objekata putem prikupljanja ponuda

02 jun 2023

Javni poziv br. 2 – detaljnije

Javni poziv br.1 za davanje u zakup zemljišta privremenih lokacija za postavljenje privremenih objekata putem prikupljanja ponuda

13 maj 2023

Javni poziv br. 1 – detaljnije

Javi poziv za davanje u zakup zemljista za postavljanje privremenih lokacija – terasa i kioska

16 dec 2022

Javi poziv br.1 za davanje u zakup zemljista za postavljanje privremenih lokacija – terasa i kioska – detaljnijedetaljnije

Ustanove Grada