Javni poziv za postupak javnog nadmetanja putem prikupljanja ponuda za davanje u zakup objekta – 2 garaže na katastarskoj parceli broj 3442 K.O. Tivat

23 jan 2020
Javni poziv - pdf