Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu

22 jan 2020
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, na osnovu člana 30 stav 3 i 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama(  "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), donosi ODLUKU o izboru nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu. ODLUKA - PDF LISTA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA - PDF