Javni poziv za predlaganje članova/ca radne grupe za izradu lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2020-2021. godinu

11 jun 2020

Pozivaju se organi lokalne uprave i ustanove socijalne zaštite it opštine Tivat da predloze svoje kandidate za članove radne grupe koja će izraditi nacrt Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2020 – 2021. godinu – PDF