Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

20 jul 2021
Na osnovu člana 19. stav 1. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list CG - opštinski propisi“ br. 02/06) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - detaljnije