JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE IZ REDA GRAĐANA

18 jan 2017

Javni poziv - dalje