JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju_dokumentacija

CRPS – rješenje PDF

Rješenje o registraciji PDF

Statut JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat” PDF

Odluka o osnivanju JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” PDF

Licenca za obavljanje djelatnosti socijane i dječje zaštite PDF

Rješenje – licenca za obavljanje djelatnosti za uslugu dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju PDF

Ustanove Grada