JU „Muzej i galerija“ Tivat_dokumentacija

Odluka o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat dalje

Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzej i Galerije Tivat PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat PDF

Plan i program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu PDF

Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Muzej i galerije Tivat PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija sa finansijskim planom za 2018.godinu dalje

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Muzej i galerija Tivat dalje

Ustanove Grada