Kabinet predsjednika – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

26 aug 2016

- Tražena informacija prema zahtevu Gorana Božovića iz Tivta, broj 0101-113-up-234 od 17.07.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtevu Gorana Božovića iz Tivta, broj 0101-113-up-209 od 03.05.2019 godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0101-006-up-179 od 12.03.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0101-006-up-171 od 11.03.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0203-006-up-168 od 07.03.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Instituta Alternativa iz Podgorice broj 0108-112-up-163 od 27.02.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija br. 0306-370-up-5/1 od 02.02.2018. godine prema dopisu Siniše Lukovića od 12.01.2018. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu MANS br.19/94726 od 04.08.2016.godine - detaljnije