Kancelarija za prevenciju narkomanije

19 maj 2011

Kancelarija za prevenciju narkomanije i pitanja mladih organizuje sa NVO KOMPAS promociju aktivnosti i   koncert pod nazivom»PREVENCIJA – TI VAT«

Povodom obilježavanja prve godine rada Kancelarije a na inicijativu srednjoškolaca SŠ«MLADOST« ,

Na Trgu magnolija 20 maja ,održat će se niz aktivnosti:

18.00. Promotivni štandovi sa materijalima NVO KOMPAS i Kancelarije za prevenciju narkomanije i

pitanja mladih Tivat , (na kojima će materijal dijelti djeca srednje i osnovne škole)

19.00 Najava budućih događaja, projekata i izrade LPAMA u Tivtu

19 30. Koncert grupe Syziphus (akustični duet- Romeo Mihović i Nebojša

Ćulafić) –Tivat

20.30 Koncert grupe Atentator (rok bend)- Tivat

 

post slika