Godišnjica rada Kancelarije za prevenciju narkomanije I pitanja mladih

09 maj 2011

Povodom godišnjice rada Kancelarije za prevenciju narkomanije I pitanja mladih Kancelarija za prevenciju narkomanije I pitanja mladih i  NVO KOMPAS održale su u petak prezentacije na temu :

     "IMPLEMENTACIJA OMLADINSKE POLITIKE I AKTIVNOSTI ZA MLADE U OPŠTINI TIVAT".

         Rezultati i razvojni put Kancelarije prezentovan je pred punom salom srednjoškolaca, koji su postavljali pitanja I davali sugestie kada je u pitanju izrada nacrta lokalnog plana akcije za mlade.Mladi Tivta koordinatoru

Kancelarije predložili su I niz aktivnosti I zatražili pomoć oko realizacije istih.

         Sve njihove ideje biće uvrštene u već postojeći projekat kojim ćemo aplicirati na konkursu za dodjelu sredstava.Samom prezentacijom stavljeno je mladima do znanja da od njihove inicijative , predloga aktivnosti zavisi I njihovo učešće u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade I svih ostalih aktivnosti.Kao sponu između mladih ,volontera I njihovih VRšnjačkih edukatora izabrali smo NVO KOMPAS koja je predstavila svoj rad do sada I ponudila I ponudila I'm pomoć u pisanju projekata,I u uobličavanju njihovih ideja I planova aktivnosti.

 

post slika