Kazne zbog deponovanja pijeska na javnoj površini

03 jul 2024

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat kaznio je odgovorne za slučaj nasipanja pijeska na javnoj površini, na obali u mjestu Luka u Lepetanima. “Po dobijenoj prijavi izašli smo na lice mjesta, konstatovali da je na obali uz samo more deponovana veća količina građevinskog materijala, pijeska. Došli smo do saznanja da je lice koje živi u neposrednoj blizini naručilo taj pijesak” – naveo je sekretar za inspekcijski i komunalni nadzor Krsto Pejović.

Pomenutom licu izdat je prekršajni nalog shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, kojim se definiše zabrana odlaganja građevinskog materijala na javnu površinu. “Kaznili smo i preduzeće “Briv”, koje je istovarilo taj pijesak, novčanom kaznom u iznosu od 500€” – rekao je Pejović i naglasio da je infromacija zajedno sa fotgrafijama sa lica mjesta proslijeđena Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

Nedavno je tivatska Komunalna policija reagovala i zbog nasipanja plaže “Svetionik” na istoj lokaciji, kada su izrečene novčane kazne licima koja su utvrđena kao odgovorna.

post slika