Postovi sa tagom: Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

Uklonjena nelegalna betonska ograda na plaži „Waikiki“

10 maj 2023

Po nalogu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat, firma DOO “Tekta Inženjering” danas je uklonila nelegalnu betonsku ogradu oko plaže “Waikiki” na Seljanovu. Takođe, uklonjen je i bespravno postavljen reklamni pano sa dijela javne površine u Njegoševoj ulici u centru grada.

Nakon uklanjanja preko 100 bilborda i 65 bespravnih garaža na teritoriji opštine Tivat, Sekretarijat nastavlja sa postupanjem iz svoje nadležnosti u cilju održavanja komunalnog reda u gradu.

Predsjednik Opštine Željko Komnenović poručio je da Opština Tivat nastavlja borbu za uređenje javnih površina i uklanjanje nelegalnih objekata u javnom interesu i pored brojnih problema sa kojima se konstantno suočava u radu.

“U toj borbi nema i neće biti privilegovanih, a građani Tivta moraju da osjete da je zakon jednak za sve. Neće nas pokolebati pritisci i prijetnje privilegovanih u palim strukturama bivšeg režima, koji su navikli da na narodnoj grbači uvećavaju svoje bogatstvo. Čestitam službenicima Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor, Odjeljenju bezbjednosti Tivat i svim službama koje su savjesno i odgovorno pristupile ovom nezahvalnom poslu. Građani moraju da znaju, uprkos objavama na društvenim mrežama neodgovornih pojedinaca, naviklih na uzurpiranje opštinskih prostora i javnih površina, da će se ova priča nastaviti“ – saopštio je Komnenović.

Trgovinskom objektu kazna 2.000 eura zbog nepropisnog odlaganja otpada

17 mar 2023

Komunalna policija je, po prijavi DOO “Komunalno” Tivat da se u Zagrebačkoj ulici u naselju Seljanovo, na kontejnerskom mjestu vrši odlaganje komunalnog i drugog otpada van mjesta predviđenog za tu namjenu, izašla na lice mjesta i zatekla navedeno stanje. Takođe, u korpi namijenjenoj za odlaganje kartona zatekli su odložen građevinski materijal.

Tokom vršenja komunalnog nadzora, komunalna policija je utvrdila da je navedeni otpad odložen od strane zaposlenih u City marketu, u kom se obavljaju radovi renoviranja prodajnog objekta. Za navedeni prekršaj slijedi izricanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura.

Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat i DOO “Komunalno” Tivat apeluju na odgovorna lica iz trgovinskih objekata da komunalni i drugi otpad odlažu na adekvatan način, u posude koje su za to namijenjene.

Kontrola privremenih objekata reklamnih panoa na teritoriji opštine Tivat

03 feb 2023

Nakon akcije uklanjanja blizu stotinu privremenih objekata bilborda sa cijele teritorije opštine Tivat, Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor obavještava da su ovlašćena službena lica – komunalni inspektori, krenuli sa vršenjem inspekcijskog nadzora postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata reklamnih panoa.

Iz ovog opštinskog Sekretarijata podsjećaju da u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji jasno definiše uslov postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata, svi vlasnici reklamnih panoa moraju posjedovati svu potrebnu dokumentaciju.

Komunalna inspekcija svakodnevno vrši kontrole, sa posebnim akcentom na reklamne panoe postavljene na komunalnim objektima- stubovima javne rasvjete koje nije moguće legalizovati jer je Odlukom o komunalnom redu zabranjeno koristiti komunalne objekte za isticanje reklama. Po tom osnovu, do sada je izrečeno ukupno šest prekršajnih naloga u iznosu od po 170,00 eura. Određeni subjekti nadzora već su sami pristupili uklanjanju nelegalno postavljenih reklamnih panoa.

Iz Sekretarijata apeluju na vlasnike reklamnih panoa da legalizuju iste i uklone panoe sa stubova javne rasvjete.

Vlasnici sami uklonili havarisana vozila sa javnih površina

27 dec 2022

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat u prethodnom periodu uspješno je realizovao akciju uklanjanja havarisanih vozila, djelova koji se ne upotrebljavaju u saobraćaju zbog dotrajalosti i oštećenja, te vozila koja su bez registarskih tablica i neregistrovana, a ostavljena na javnoj površini duže od sedam dana.

Ukupno je evidentirano 18 takvih vozila na teritoriji opštine Tivat, a nakon dostavljanja pismenog naređenja od strane ovlašćenog službenog lica, sva vozila vlasnici su uklonili sami, te nije bilo potrebe za uklanjanjem putem trećeg lica. Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor zahvaljuju građanima na razumjevanju i ističu da će sa redovnim kontrolama svih javnih površina nastaviti i u budućnosti.

Ustanove Grada