Postovi sa tagom: Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

Kazne zbog nelegalnog odlaganja otpada i napada na službeno lice

01 feb 2024

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat proteklih su dana vršili kontrolu nelegalnog odlaganja zemlje, šuta i drugog otpada, na mjestima koja nisu za to predviđena. Postupajući po prijavi građana i u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o komunalnijm djelatnostima, komunalna policija je 30. januara na licu mjesta zatekla počinioca prekršaja (LJ.I.) koji je kamionom istovarao otpad na zemljištu u neposrednoj blizini Krtoljske raskrsnice. Ovom fizičkom licu izrečen je prekršajni nalog u skladu sa Zakonom. Iz Sekretarijata naglašavaju da će u narednom periodu intenzivirati kontrole po ovom osnovu i apeluju na građane da poštuju pravila o odlaganju i deponovanju otpada, jer time daju svoj doprinos očuvanju životne sredine.

U proteklom periodu zabilježeni su slučajevi u kojima su službenici Komunalne policije onemogućeni u vršenju službene radnje, na način što im na zahtjev nisu pružene na uvid lične isprave od strane subjekata komunalnog nadzora. Ovim licima izrečeni su prekršajni nalozi, shodno Zakonu o komunalnoj policiji.

“Krajem godine imali smo i dvije situacije u kojima su komunalni policajci bili prinuđeni na upotrebu sredstava prinude prema subjektima komunalnog nadzora. Službenici su reagovali onako kako je to propisano Zakonom. Nećemo tolerisati napade na službena lica, posebno imajući u vidu da oni sprovode zahtjevan i odgovoran posao od interesa za sve građane” – istakao je sekretar Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Krsto Pejović.

On je napomenuo da se jedan od ovih slučajeva desio na području mjesne zajednice Gradiošnica, te da je lice L.R. procesuirano zbog napada na službeno lice, a slučaj je pred nadležnim sudom u Kotoru. Drugi slučaj napada na službeno lice desio se u Arsenalskoj ulici od strane lica P.O.  Zbog vrijeđanja i omalovažavanja službenog lica, pokrenut je prekršajni postupak pred sudom za prekršaje u Kotoru.

Prekršajni nalozi zbog nelegalnog deponovanja otpada i zaprljanja puta

01 dec 2023

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor su u proteklom periodu po prijavama građana, a shodno ovlašćenjima iz Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluci o komunalnom redu, izvršili kontrolu deponovanja otpada van mjesta određenog za tu namjenu. Ovom prilikom, a posredstvom video materijala i fotografija, koje su dostavili građani sa lica mjesta, omogućeno je ovlašćenim licima da identifikuju počinioce ovog prekršaja, te je prema istima sproveden postupak i izrečeni su im prekršajni nalozi shodno zakonu.

Iz ovog opštinskog sekretarijata apeluju na građane da poštuju mjesta namijenjena za pravilno odlaganje otpada i na taj način daju doprinos očuvanju životne sredine.

Izvršena je i kontrola gradilišta u blizini hotela “Nikki beach”, sa akcentom na vozila koja su na opštinski put izlazila bez prethodnog pranja točkova, čime je dolazilo do velikog zaprljanja lokalne saobraćajnice. Počiniocima prekršaja je uz uručen prekršajni nalog, naloženo da javnu površinu operu i dovedu u prethodno funkcionalno stanje.

Aktivnosti Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor

29 nov 2023

Uklonjene garaže u Njegoševoj ulici

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat sproveli su administrativno izvršenje rješenja, kojima je NN licima naloženo uklanjanje privremenih objekata – tri montažne parking garaže, koje su se nalazile na kat.parc. 2286/1 KO Tivat, u Njegoševoj ulici, na prostoru iza stambenih zgrada. Za ova tri privremena objekta nije utvrđeno vlasništvo. Garaže su shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru uklonjene angažovanjem građevinske firme “Tecta inženjering” doo iz Podgorice, čiji su radnici u cjelosti uklonili materijal i očistili lokaciju.

Opština Tivat na ovoj lokaciji planira izgradnju objekta zelene pijace na otvorenom, a sredstva za neophodnu dokumentaciju i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja predviđena su Nacrtom budžeta za 2024. godinu.

Akcija uklanjanja napuštenih vozila

Komunalna policija je shodno ovlašćenjima iz Odluke o komunalnom redu, otpočela akciju kontrole vozila koja se nalaze na javnim površinama, na istom mjestu, duže od sedam dana, a koja se ne upotrebljavaju u saobraćaju zbog dotrajalosti i oštećenja, koja ne posjeduju registarske tablice, neregistrovana su i sl. Sekretarijat apeluje na one koji u vlasništvu imaju ovakvo ili slično vozilo, da su dužni ista ukloniti u roku koji odredi komunalni policajac u vidno istaknutom naređenju na samom vozilu ili dijelu vozila. U suprotnom, nakon sprovedenog inspekcijskog postupka, izvršiće se uklanjanje putem trećeg lica, o trošku vlasnika.

Fotografije napuštenih vozila pogledajte OVDJE.

Uklonjeni kućica i rampa sa parkinga kod Aerodroma

10 okt 2023

Privremeni objekti – naplatna kućica i rampa na lokaciji parkinga u neposrednoj blizini Aerodroma Tivat, uklonjeni su po nalogu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat. Ovo je rezultat inspekcijskog nadzora tokom kojeg je utvrđeno da su pomenuti objekti postavljeni bez prijave i dokumentacije propisane članom 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Subjekat nadzora, firma „Optimus“ doo Tivat, je nakon niza koraka u upravnom postupku koji je vodio Sekretarijat, izvršila uklanjanje objekata.

Po nalogu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor proteklih dana uklonjen je i bilbord kod carinskog terminala na putu prema Radovićima.  Ovim je nastavljena akcija uklanjanja reklamnih panoa koji su postavljeni bez dozvole, tj. nisu predviđeni važećim Planom i programom privremenih objekata. Iz Sekretarijata najavljuju dalje kontrole u svim djelovima grada.

Ustanove Grada