Komunalno Tivat nabavilo novu čistilicu i cistijernu

12 jul 2023

Komunalno preduzeće Tivat u prethodnom periodu sprovelo je nabavku dva nova specijalna vozila čime se direktno unapređuje proces održavanja čistoće ulica.

Kupljena je čistilica marke „Karcher“ ukupne vrijednosti 139.755,00€. U pitanju je multifunkacionalna radna mašina za čišćenje javnih površina. Posjeduje sistem vakuumskog usisavanja, dvije rotacione četke, spremnik za prihvatanje otpada zapremine 1,3m³, a opremljena je i kabinom sa pregledom 360º. U narednom periodu biće kupljeni i priključci koji će omogućavati pranje pod pritiskom, te pranje kamenih i mermernih površina.

Takođe, nabavljeno je novo vozilo cistijerna ukupne vrijednosti 74.995,00€. Zapremina ove cistijerne iznosi 10.000 litara, a ima ugrađenu vodenu centrifugalnu pumpu protoka 1100 lit/min.

post slika

Galerija