OPŠTINA TIVAT U PROJEKTU“PODRŠKA RODNIM PRINCIPIMA U CRNOJ GORI“

05 mar 2014

Misija OEBSA u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava – Odjeljenjem za rodnu ravnopravnost odobrila je projekat „Podrška rodnim principima u Crnoj Gori“ koji obuhvata i saradnju sa opštinama  . Aktivnost koja je odobrena za opštinu Tivat u skladu je sa predviđenim aktivnostima u Lokalnom planu za postizanje rodne ravnopravnosti koji  je  usvojen u novembru mjesecu 2013 g.,“Organizovanje kurseva za ekonomsko osnaživanje žena u Opštini Tivat“.
Na sastanku održanom juče u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, predstavnica OSCE-a  je upoznala partnere na projektu o svim detaljima rokovima, odobrenim troškovima i ekspertima .Sastanku je prisustvovala koordinatorka za poslove rodne ravnopravnosti u opštini Tivat mr Darka Ognjanović inače članica uspostavljene Mreže koordinatorki/a  u Crnoj Gori.