KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA SPORTSKIM SUBJEKTIMA ZA 2015. GODINU.

23 jan 2015

Uprava za mlade i sport raspisala je konkurs za dodjelu sredstava Sportskim subjektima za 2015. godinu. Rok za dostavljanje prijava je 06, februar, 2015. godine.
Podsjećamo SPORTSKE ORGANIZACIJE na obavezu izvještavanja nadležnog organa lokalne uprave i pravdanja prenesenih sredstava iz Budžeta Opštine Tivat za 2014 godinu.
Sportske organizacije koje to nisu uradile ili je dokumentacija nepotpuna neće moći da učestvuju u raspodjeli sredstava za 2015. godinu.
Obaveza je bila da do kraja decembra 2014.g. dostavite:

1. Informaciju o postignutim rezultatima u 2014. godini
2. Finansijski Izvještaj i pravdanje utrošenih sredstava iz Budžeta opštine Tivat u 2014. godini.
2a. Finansijski Izvještaj i pravdanje utrošenih sredstava dobijenih kao sponzorstvo od strane Luštica Development a.d. Tivat.
Sredstva se pravdaju izvještajem organa upravljanja, računom, ugovorom i sl. validnim finansijskim dokumentom.
3. Program aktivnosti za 2015.godinu sa Finansijskim planom i sredstvima koja tražite od Opštine Tivat.
4. Rješenje o registraciji – preregistraciji (fotokopija), ukoliko to već niste dostavili ili potvrda da je postupak u toku.