Konkurs za dodjelu stipendija i konkurs za besplatan upis na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu za studijsku 2012/2013. godinu

14 sep 2012
Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2012/2013. godinu – dalje
 
Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – dalje

Konkurs za besplatan upis na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu za studijsku 2012/2013 godinu – dalje
Prijava na konkurs za dodjelu besplatnog upisa  na fakultetu za mediteranske poslovne studije – dalje