Konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama

06 dec 2019

U organizaciji Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, danas, 5. decembra, u prostorijama Opštine Tivat, održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladnih organizacija.

Sastanku su prisustvovale predstavnice sekretarijata kao i članovi nevladinih organizacija. Shodno novoj Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama tema sastanka bila je analiza i identifikacija prioritetnih oblasti koje su od javnog interesa za opštinu Tivat, a koje će i ujedno biti sadržane u Javnom konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020. godinu. Predložene prioritetne oblasti će se sačiniti na osnovu utvrđenih strateških i planskih dokumenata opštine.

Osvrćući se na prošlogodišnju odluku o utvrđivanju prioritenih oblasti od javnog interesa za opštinu Tivat, te iskazanom interesovanju prisutnih, za očekivati je da će iste biti predmet i ovogodišnjeg javnog konkursa za raspodjelu sredstva nevladinim organizacijama.