LISTA STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

29 okt 2019

Na osnovu člana 9 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list Crne Gore-opštinski propisi", br. 10/12, 03/13, 35/15, 19/19), Komisija za dodjelu stipendija objavljuje LISTU STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU - PDF