• Crnogorski
 • English

Glavni administrator

glavni_admininstrator_marija_sijerkovic

Glavna administratorka opštine Tivat je mr Marija Sijerković, izabrana na sjednici Skupštine opštine 12.01.2017.

U skladu sa članom 77 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 2/18) Glavni administrator je nadležan da:

 • vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi iz člana 69 st. 1 i 3 ovog zakona;
 • koordinira rad organa i službi iz člana 69 ovog zakona, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
 • daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
 • daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama iz člana 69 ovog zakona, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
 • priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 • podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine;
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine.

Ako se za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje stručna služba, tom službom rukovodi glavni administrator i odgovara za njen rad.

MATERIJALNI PROPISI - Služba glavnog administratora

3 April, 2019

 • Zakon o lokalnoj samoupravi – dalje
 • Zakon o upravnom postupku – dalje
 • Pravilnik o sadržaju Godišnjeg izvještaja o postupanju u upravnim stvarima i bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije o postupanju u upravnim stvarima – dalje
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama – dalje

18 Avgust, 2017

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA – PDF

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA – detaljnije

 • Statut Opštine Tivat – PDF
 • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat – detaljnije

 

ARHIVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave Opstine Tivat 34-17 od 7.8.2017. – PDF

Partneri