STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VISOKOŠKOLACA

15 jan 2013

U ponedjeljak, 14.01.2013. godine, u Opštini Tivat je upriličen prijem sedam visokoškolaca, korisnika programa stručnog osposobljavanja koji je iniciran od strane Vlade Crne Gore, a koji su dodijeljenji Opštini Tivat.

Prisutne je pozdravila Jovanka Laličić, Glavna administratorka Opštine Tivat, koja je izrazila zadovoljstvo interesovanjem korisnika programa da se osposobljavaju u našoj opštini, u nadi da će steći nova iskustva koja će doprinijeti njihovoj konkurentnosti u daljem zapošljavanju.
Korisnici su potpisali ugovore i upoznali se sa svojim mentorima, koji će pratiti njihov rad.
Korisnici Programa primaće, u toku stručnog osposobljavanja, naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu. Za potrebe realizacije ovog programa Vlada će u 2013. godini obezbijediti oko 10 miliona eura.
Stručnim osposobljavanjem u trajanju od 9 mjeseci, koje će se računati kao 12 mjeseci radnog iskustva, osim sticanja praktičnih znanja, korisnici Programa steći će i uslov za polaganje stručnog ispita.
S obzirom da je objavljen Poziv za naknadno prijavljivanje poslodavaca za obrazovne profile preostalih kandidata iz Programa stručnog osposobljavanja koji nijesu do sada raspoređeni, Opština Tivat očekuje da će u narednom periodu angažovati još korisnika po navedenom Programu.

 

post slika