MAJ 2016

13 maj 2016

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "TAJETI COMERC" d.o.o. Tivat

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "ATLAS BANKA AD

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "Avacom" d.o.o. Tivat

- 30.05.2016. - Ugovor o zakupu terase - Opšstina Tivat i "Vapiano" d.o.o.

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "SDS Company" d.o.o. Tivat

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i Novović Vaslije

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "Galia Trio Montenegro" d.o.o. Tivat

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "UNA" d.o.o. Tivat

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "Indego Plus" d.o.o. Tivat

- 30.05.2016. - Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "FIKO II" d.o.o. Tivat

- 17.05.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Vladimir Kalmykov

- 13.05.2016. - Ugovor za pružanje usluga - Opština Tivat i "Civil engineer" d.o.o. Podgorica

- 11.05.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Olga Vujović

- 10.05.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Glibota Marko i Darko

- 04.05.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Dragutin Lakić

- 04.05.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Novović Veselin i Vasilije