MINISTAR KULTURE ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ U RADNOJ POSJETI TIVTU

03 okt 2018

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović danas je boravio u radnoj posjeti Opštini Tivat. Tokom posjete Tivtu ministar Bogdanović je razgovarao sa predsjednikom Opštine Tivat Sinišom Kusovcem i njegovim saradnicima, o budućoj saradnji, kao i o unaprijeđenju programa koji se u oblasti kulture realziuju u ovoj Opštini. Ministar Bogdanović je na sastanku posebno pohvalio činjenicu da je Opština Tivat među prvima implementirala odredbe Zakona o kulturi i donijela Program razvoja kulture za period 2015-2020, i u cilju daljeg unaprijeđenja kulturnog ambijenta, imenovala je Savjet za kulturu, kao savjetodavno tijelo predsjednika za sprovođenje kulturne politike u Tivtu.

image2U tom kontekstu, ministar i predsjednik Opštine su razgovarali i o neophodnoj transformaciji institucija kulture u Tivtu, u skladu sa zakoniskim aktima, i razmotrili mogućnost osnivanja Narodne biblioteke i Muzeja. Ministar Bogdanović je istakao da će Ministarstvo kulture, kao i do sada, biti na raspolaganju Opštini, kako bi se u saradnji došlo do što kvalitetnijih i funkcionalnijih rješenja za osnivanje i funkcionisanje novih ustanova kulture.
Sagovornici su se saglasili da poseban značaj u kulturi Tivta ima pozorišna djelatnost i istakli da Tivat već deceniju ima ulogu jednog od pozorišnih centara Crne Gore. Na sastanku je razmotrena mogućnost osnivanja Gradskog pozorišta, što bi, kako su ocijenili sagovornici značajno doprinijelo razvoju pozorišne djelatnosti u Tivti, ali i šire. U skladu sa navedenim, Ministarstvo kulture će, kako je istakao ministar Bogdanović, nastaviti da pruža podršku festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije, ali i drugim programima koji se u ovoj oblasti realizuju.
Ministar Bogdanović i predsjednik Opštine Kusovac istakli su da Tivat ima dobre infrastrukturne i tehničko-tehnološke uslove za razvoj kulture, ali i istakli da će Ministarstvo i Opština u narednom periodu biti posvećeni unaprijeđenju ovog značajnog potencijala. U tom smislu je razgovarano i o mogućnostima za modernizaciju bioskopa u Tivtu, kroz program digitalizacije, koji će tokom naredne godine biti pripremljen u saradnji sa Filmskim centrom.
Bilo je riječi i o zastiti bogate kulturne baštine na teritoriji opštine i zaključeno je da će Ministarstvo i Opština zajedno identifikovati projekte koje će naredne godine zajedno realizovati, među kojima su kao posebno važni istaknuti projekat Rekognosciranja terena Opštine Tivat, Arheoloških istraživanja gomile Hrasna i Popularizacije i prezentacije srednjevjekovnog naselja Pasiglav.

 

 

post slika