Ministar Numanović u posjeti Opštini Tivat

11 mar 2015

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović sa direktorom Direktorata za unapređenje i zaštitu manjinskih prava i sloboda Leonom Gjokaj i šeficom kabineta Sanjom Žugić boravio je u radnoj posjeti Opštini Tivat. Na radnom sastanku sa predsjednikom Opštine Ivanom Novoselom, kojem su prisustvovale i glavna administratorka Jovanka Laličić i kordinatorka Kancelarije za borbu protiv bolesti zavisnosti i pitanja mladih Darka Ognjanović, ministar je razgovarao o aktuelnim temama iz nadležnosti Ministarstva kao i dosadašnjoj saradnji sa Opštinom Tivat. Teme o kojima se razgovaralo su unapređenje i zaštita prava i sloboda pripadnika/ca manjinskih naroda, unapređenje i zaštita ljudskih prava i jačanje principa rodne ravnopravnosti( ekonomsko osnaživanje žena, veća politička participacija, zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici). Ministar Numanović je istakao da je priča o ljudskim i manjinskim pravima veoma važna za Crnu Goru naročito sa aspekta pristupanja Evropskoj uniji i prema tom pitanju, svi državni ali i lokalni organi moraju imati proaktivan pristup. Pri tome se osvrnuo na pitanja rodne ravnopravnosti, zaštite marginalizovanih grupa i njihove pune integracije u društvu, nasilja u porodici posebno nasilja nad ženama, odnosa prema LGBT populaciji, pripadnicima Re populacije.

Predstavnici Opštine Tivat upoznali su ministra i njegove saradnike sa svim onim, što je opština Tivat odradila na ovom planu, kroz stvaranje normativnog (kroz donošenje niza Akcionih planova u ovim oblastima) do institucionalnog okvira, kroz uspostavljanje Kancelarije za borbu protiv bolesti zavisnosti i pitanja mladih, koja bi u nekom narednom period trebala da preraste u Kancelariju za ljudska prava, ali i kroz realizaciju aktivnosti utvrđenih usvojenim akcionim planovima u ovim oblastima.
Ministar Numanović je izrazio zadovoljstvo sa podacima koji se tiču ove lokalne samouprave koja je multietična i multikonfesionalna sredina, u kojoj se poštuju ljudska prava i slobode. Statistika pokazuje uzlaznu liniju kada je u pitanju puna intergracija pripadnika marginalizovanih grupa (osoba sa invaliditetom, pripadnika RE populacije) Ministar je najavio i skoro potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Opštinom Tivat kada je u pitanju LGBTpopulacija, Ministar je pozvao nadležne u opštini da u narednom periodu pokažu punu senzibilnost kada je u pitanju zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije, te da starješine organa prilikom zapošljavanja u organima lokalne uprave i službi vode računa o zakonskoj obavezi da prilikom donošenja odluke o izboru kandidata, vode računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica ali i o rodnoj balansiranoj zastupljenosti. Sastanak je završen u 12 časova.

 

post slika