MJERENJE NIVOA ELEKTROMAGNETNIH POLJA

26 jul 2017

Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017.-2021. godina, izvršila mjerenje nivoa elektromagnetnih polja, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u julu mjesecu 2017. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

- šetalište u Donjoj Lastvi, Izvještaj broj 1607-353-2/29 od 12.07.2017. godine;
- Trg magnolija, Izvještaj broj 1607-353-2/30 od 12.07.2017. godine;
- Krašići, Izvještaj broj 1607-353-2/31 od 12.07.2017. godine.

Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je utvrđena Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl.list CG“, broj 6/15) i iznosi 14 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

Izvještaj broj 1607-353-2/29 od 12.07.2017. godine (Donja Lastva) - dalje
Izvještaj broj 1607-353-2/30 od 12.07.2017. godine (Trg magnolija) - dalje
Izvještaj broj 1607-353-2/31 od 12.07.2017. godine (Krašići) - dalje