Postovi sa tagom: Sekretarijat za finansije

Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2023.godinu

08 jun 2023
  1. Povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Tivat za 2023. godinu, koga je utvrdio Predsjednik Odlukom br. 0101-400/23-316/3 od 02.06.2023. godine organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana.
  2. Javna rasprava počinje 02. Juna i trajaće do 16. Juna 2023. godine.
  3. Nacrt Odluke i Program javne rasprave objaviće se na intenert stranici opštine Tivat www.opstinativat.com i dostaviti:
  • -odbornicima Opštine Tivat
  • -parlamentarnim strankama
  • -potrošačkim jedinicama Budžeta

Javna rasprava ce biti održana po sIedećem pIanu:

AKTIVNOSTI VRIJEME MJESTO
 

Okrugli sto sa organima uprave

 

12.06.2023. godine od 09h do 11h

 

Zgrada Opštine Skupštinska sala

 

Okrugli sto sa javnim preduzećima i ustanovama

 

12.06.2023. godine Od 11.30h do 13.30h

 

Zgrada Opštine Multimedijalna sala

 

Okrugli sto sa političkim partijama

 

14.06.2023. godine Od 11.30h do 13.30h

 

Zgrada Opštine Multimedijalna sala

Centralna javna rasprava sa mjesnim zajednicama, NVO i sportskim udruženjima i građanima  

15.06.2023. godine u 17h

 

Zgrada Opštine Multimedijalna sala

Usvaianie budžeta Od 16.06.2023. godine SO Tivat
  1. Program javne rasprave bice istaknut na oglasnoj table Opštine Tiv
  2. Sekretarijat za finansije je zaduzen za sprovođenje javne rasprave
  3. Primjedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti direktno u kancelariju Sekretarijata iii pisarnicu opštine, na adresu: Opština Tivat – Sekretarijat za finansije na e-mail: tivat@opstinativat.me i finansije@opstinativat.me iii telefone 661-337 i 661-300.
  4. Sekretarijat za finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Program javne rasprave – PDF

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2023.godinu – PDF

Program javne rasprave i Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat

28 mar 2023

Program javne rasprave – detaljnije

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat – detaljnije

 

Javna rasprava o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost u Opštini Tivat

05 dec 2022

Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost u Opštini Tivat – detaljnije

Program javne rasprave – detaljnije

Obavještenje

30 mar 2020

U skladu sa postojećom situacijom a imajući u vidu da je Poreska uprava produžila rok za predaju  finansijskih iskaza, prijave za porez na nepokretnosti ( sa pratećom dokumentacijom) se mogu dostaviti do 15.04.2020. godine elektronskim putem ,na e-meil adresu  dijana.vukmirovic@opstinativat.com, na obrascu PPN-2  koji možete naći na našem sajtu. Sve dodatne informacijue možete dobiti i putem broja telefona 069380010 svakog radnog dana od 9-12h.

Ustanove Grada