Postovi sa tagom: Sekretarijat za finansije

Obavještenje

30 mar 2020

U skladu sa postojećom situacijom a imajući u vidu da je Poreska uprava produžila rok za predaju  finansijskih iskaza, prijave za porez na nepokretnosti ( sa pratećom dokumentacijom) se mogu dostaviti do 15.04.2020. godine elektronskim putem ,na e-meil adresu  dijana.vukmirovic@opstinativat.com, na obrascu PPN-2  koji možete naći na našem sajtu. Sve dodatne informacijue možete dobiti i putem broja telefona 069380010 svakog radnog dana od 9-12h.

Javna rasprava – nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Tivat

04 mar 2020

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 05.03.2020. do 20.03.2020. godine. Centralna javna rasprava povodom Nacrta naznačene odluke će se održati u Multimedijalnoj sali zgrade opštine Tivat dana 20.03.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.

NACRT ODLUKE – WORK
PROGRAM JAVNE RASPRAVE – PDF

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU

18 nov 2019

Program javne rasprave – dalje
Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu – dalje
Odluka o nacrtu budžeta za 2020. godinu – dalje

STRUČNI SEMINAR ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE

28 mar 2014

U organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore u Podgorici je 26.03 održan stručni seminar za budžet i budžetske korisnike. Predstavnice opštine Tivat  koje su prisustvovale seminaru su Rajka Jovićević sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj i  Dragana Frančesković, službenica u Odjeljenju za računovodstvo i trezor. Teme seminara bile su :

– Budžet i budžetsko računovodstvo i  kontrola budžetskih sredstava, predavač Jovan Đuranović, bivši član Senata DRI,
– Vođenje evidencije državne imovine, predavač Prvoslava Klepo, ovlašćeni računovođa
– Unutrašnja finansijska kontrola u javnom sektoru Crne Gore, predavač Stoja Roćenović , predstavik Direkcije za harmonizaciju unutrašnje revizije
– Novi  javni menadžment i značaj upravljačkog računovodstva javnog sektora, predavač Igor Pavićević predsatvnik  Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore.

Ustanove Grada