Nacrt detaljnog urbanističkog plana Gradiošnica

30 jun 2011

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE na nacrt Detaljnog urbanistickog plana “GRADIOŠNICA” - PDF

Izvještaj sa javne rasprave - WORD

ODLUKA,  PROGRAM,  OBAVJEŠTENJE- PDF

Detaljni urbanistički plan - nacrt 2011 maj - dalje

Strateška procjena uticaja - nacrt 2011 maj - dalje