Nacrt Strategije o informisanju građana o pristupanju EU

19 mar 2014

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje, Evropskim pokretom u Crnoj Gori i Centrom za demokratsku tranziciju, a uz podršku UNDP-a i Programa za razvoj kapaciteta, organizovalo je u ponedeljak okrugli sto o Nacrtu Strategije za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pripremama Crne Gore za članstvo, za period 2014-2018. godine.
Prisutnima se obratio glavni pregovarač sa EU Aleksandar Andrija Pejović, i istakao da će fokus komunikacije u narednom periodu biti usmjeren na bolje razumijevanje obaveza i odgovornosti, kao i koristi od članstva kroz tri stuba evropske integracije Crne Gore – tok pregovora o pristupanju, provođenje Sporazuma o sabilizaciji i pridruživanju i programe podrške EU. Naglasio je da strategija informisanja daje smjernice za sve partnere u procesu, u cilju bolje, sveobuhvatnije i koordinirane komunikacije prema građanima, posebno u dijelu zajedničkih inicijatva i projekata koji će u narednom periodu biti realizovani kroz godišnje akcione planove.

Šef Delegacije EU Mitja Drobnič kazao je da proces pristupanja EU nije klasična diplomatska vježba, već ima za cilj transformaciju društva i reforme, a za sprovođenje reformi neophodna je podrška i prvenstveno razumijevanje građana. Opredijeljeno je 550.000 eura na godišnjem nivou za naš komunikacioni budžet, a 25. marta biće otvoren EU info centar u Podgorici – najavio je Drobnič. On je kazao da građani treba da budu uključeni u proces, a to se može postići ne samo boljom informisanošću već i njihovim učešćem u raspravama.
Rastislav Vrbenski je, stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, istakao je da se proces integracija Crne Gore tiče svih građana i da relevantne informacije treba da stignu do svih adresa. On je saopštio da je UNDP kroz pogram za razvoj kapaciteta u saradnji sa MVPEI organizovao istraživanje javnog mnjenja, te da su rezultati poslužili kao osnov za izradu strategije.
Ambasador Velike Britanije Jan Viting ocijenio je veoma uspješnim izradu nacrta strategije informisanja građana o EU.
Nakon uvodnih izlaganja članovi Radne grupe koja je radila Nacrt strategije predstavili su dokument, njegove ciljeve i način na koji je rađen. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Opštine Tivat savjetnik predsjednika Petar Vujović i članica tima za pisanje i implementaciju projekata Ivona Petrović.

KABINET PREDSJEDNIKA

 

 

post slika