NAREDBA O ZABRANI LOŽENJA I PALJENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU OPŠTINE TIVAT

10 jun 2020

Na osnovu člana 3 i člana 104 stav 1 Zakona o zaštiti i spasavanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16), člana 58 stav 1 tačka 16 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19, 38/20) i člana 76 stav 1 i stav 5 Statuta opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 24/18, 09/20), donosim NAREDBU O ZABRANI LOŽENJA I PALJENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU OPŠTINE TIVAT – opširnije