Postovi sa tagom: Sluzba zaštite

Zabrana loženja i paljenja vatre od 15. juna do 15. septembra

10 jun 2024

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović donio je naredbu kojom se zabranjuje loženje i paljenje vatre na otvorenom prostoru na teritoriji opštine od 15. juna do 15. septembra 2024. godine.

U ovom periodu loženje vatre na otvorenom prostoru moguće je isključivo uz odobrenje opštinske Službe zaštite. Sav zeleni otpad u ovom periodu odlaže se u posebne posude, po procedurama donešenim od strane DOO „Komunalno“ Tivat. Pristupni putevi do šumskih kompleksa moraju biti prohodni pa je zabranjeno parkiranje vozila i postavljanje bilo kakvih prepreka na njima. Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor vršiće kontrolu primjene naredbe.

Pozivaju se građani da poštuju zabranu paljenja vatre i primjenjuju sve mjere zaštite od požara. U slučaju požara neophodno je odmah obavijestiti Službu zaštite i spašavanja, na brojeve telefona: 123 ili (032) 671 318.

Naredbu pogledajte ovdje.

Otpočela izrada akustičke studije za Boku

06 mar 2024

Tri bokeljske opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi otpočinju angažovanje na izradi jedinstvene Studije akustičnosti sistema javnog uzbunjivanja za teritoriju Boke Kotorske u saradnji sa certifikovanim preduzećem “Tesla sistemi” doo. Prezentacija početnih aktivnosti na izradi Studije održana je juče u Opštini Tivat, u prisustvu predstavnika nadležnih organa lokalnih uprava pomenutih opština. Prisutni su bili i predstavnici Direktorata za zašitu i spašavanje, Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rok za izradu Studije je dva mjeseca.

Izrada studije, između ostalog podrazumijeva mjerenje kapaciteta trenutno operativnih sirena, kao i analizu potreba postavljanja novih na teritoriji Boke, posebno uzimajući u obzir gustinu naseljenosti, buku, konfiguraciju terena i mnogobrojne druge faktore. Služba zaštite i spašavanja Opštine Tivat angažovana je na terenu, kako bi timu za izradu Studije bili dostavljeni validni i egzaktni podaci.

Obaveza izrade akustičke studije propisana je Zakonom o zaštiti i spašavanju, predviđena je Strategijom za zaštitu i spašavanje 2019-2024, i prvi je korak ka novom sveobuhvatnom sistemu uzbunjivanja u Boki.

Apel Službe zaštite i spašavanja

16 nov 2023

Služba zaštite i spašavanja Opštine Tivat uputila je apel javnosti povodom velikog broja intervencija na gašenju požara u kontejnerima za odlaganje otpada.

„Pripadnici Službe posljednjih mjeseci sve češće intervenišu na gašenju ovih manjih požara čiji je uzrok ljudski faktor – ponekad nepažnja, a u nekim slučajevima namjera. Požari uzrokovani nepažnjom se najčešće dešavaju kada se u kontejnere ubaci žar.  Namjerne požare izazivaju neodgovorni pojedinci kojima ovo nažalost predstavlja vid igre“ – navodi komandir SZS Milorad Giljača napominjući da veliki broj intervencija na gašenju požara u kontejnerima, utiče negativno na rad Službe.

„Moramo biti svjesni da postoji rizik, da nečija igra i nepažnja spriječi vatrogasce da brzo i efikasno intervenišu u drugim hitnim slučajevima. Molimo građane da budu posebno pažljivi i da spriječe ovakve incidente“ – poručuju iz Službe zaštite i spašavanja.

Služba zaštite i spašavanja nabavila osmatrački dron

08 aug 2023

Služba zaštite i spašavanja Opštine Tivat od danas raspolaže specijalnim osmatračkim dronom visokih performansi, za izviđanje terena u dnevnim i noćnim uslovima. Dron će pripadnicima službe umnogome olakšati rad na terenu, budući da posjeduje kameru sa širokom, zoom i infracrvenom sposobnošću, koja ima senzor laserskog daljinometra.

“Dron je opremljen termovizijskom kamerom, kamerom za pretragu u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti kao i laserskim daljinometrom koji precizno mjeri udaljenosti u rasponu od tri do 1.200 metara. U vazduhu može ostati 41 minut, penje se na visinu od 6.500 metara i leti do maksimalne udaljenosti od sedam kilometara od operatera“ istakao je komandir Službe zaštite i spašavanja Milorad Giljača.

Vrijednost investicije iznosi 15.730 eura sa PDV-om, a za nju su sredstva obezbjeđena u akciji tokom donatorskog bala hotela “Regent Porto Montenegro”.

Na teritoriji opštine Tivat na snazi je Naredba o zabrani loženja i paljenja vatre na otvorenom prostoru. U slučaju primjećivanja vatre ili dima, neophodno je odmah obavijestiti Službu zaštite i spašavanja, na brojeve telefona: 123 ili (032) 671-318.

Ustanove Grada