Nema ni ekonomske ni štete po građane od prodaje prerađene otpadne vode Luštici Bay

11 aug 2020
Ugovorom o snabdijevanju Luštice Development prerađenim otpadnim vodama iz Postrojenja za preradu otpadnih voda na Klačini, na tivatskom dijelu poluostrva Luštica, po prvi put se u Crnoj Gori realizuje prihod od prodaje prerađene vode, što će funkcionisanje ovog preduzeća učiniti dodatno održivijim. “Pri tome, ne postoji mogućnost da dođe do ugroženosti vodosnabdijevanja građana Tivta niti može nastati bilo kakva ekonomska šteta po Opštinu Tivat. Ugovor stupa na snagu tek kada dobije saglasnost Regulatorne agencije za energetiku i nakon toga još jedne verifikacije u Skupštini Opštine. Ona će biti urađena na osnovu svih parametara.”, saopštio je predsjednika Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac. Obezbjeđivanje kontinuiranog i redovnog snabdijevanja vodom u potrebnim količinama i u skladu sa standardima kvaliteta vode, od ključnog je značaja za početak, rad i funkcionisanje golf oblasti u okviru projekta Luštica Bay. Početak rada na ovom dijelu projekta je planiran za januar 2021. Postrojenje za preradu otpadnih voda, u naselju Krtoli u Opštini Tivat, počelo je sa radom 7. jula 2016. godine. Opština Tivat i Opština Kotor su formirale zajedničko preduzeća na koje su prenijele vlasništvo, a koje upravlja postrojenjem. Kompanija Luštica Development, investitor novog grada Luštica Bay, ugovorom će preuzimati prerađene otpadne vode, dodatno ih prečišćavati u svom postrojenju i koristiti za navodnjavanje golf terena u izgradnji. Ugovorom o snabdijevanju Luštice Development, čije usaglašavanje među ugovornim stranama je trajalo dvije godine, definisane su minimalne količine koje će iz postrojenja na godišnjem nivou preuzimati Luštica Development.  U slučaju da kvalitet vod, odnosno salinitet, ne zadovoljava parametre definisane zakonom, Vodovod i kanalizacija (ViK) Tivat će preuzimati dodatne količine iz regionalnog vodovoda (RV) a Luštica Development će u tom slučaju platiti troškove lokalnog vodovoda, prema definisanim i usaglašenim parametrima troška. Snabdijevanje projekta Lustice vodom iz Regionalnog vodovoda i potrebne količine definisane su još 2009. godine, Ugovorom između Vlade CG i preduzeća Luštica Development. Nakon usvajanja u Skupštini Opštine, ugovor sa Lušticom Development potpisaće Opštine Tivat i Kotor kao suosnivači preduzeća Postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda (PPOV) “Voda se prioritetno daje za građane, pa tek onda ono što je potreba. I to je navedeno u ugovoru. Tih situacija je i do sada bilo, poput požarne od prije nekoliko godina, ali su i tada i sada građani prioritet pa tek onda razvojni projekti”, pojasnio je Alen Krivokapić, direktor ViK Tivat. On je dodao da je zahvaljujući izgradnji rezervoara u Gradišnici postavljen uslov da se Luštici mogu isporučivati veće kolićine vode za piće. Potrebno je u što skorijem roku završiti izgradnju cjevovoda od rezervoara u Gradiošnici do sekundarne mreže kako bi isti bio stavljen u funkciju. Postrojenje sklapanjem ovog ugovora ima dodatni izvor finansiranja, za vodu koja mu predstavlja finalni proizvod, dakle prije samo ispumpavanja u more. Za Lušticu Bay je prečišćena tehnička voda neophodna za navodnjavanje golf zone, i treba da dopuni količine kojima iz sopstvenih postrojenja, raspolaže sam kompleks. Luštica Development će preuzimati prerađenu otpadnu vodu iz Postrojenja, od priključne tačke za potrebe distribucije kroz vlastitu distributivnu mrežu Luštice Development do skladišnih kapaciteta u golf oblasti. Dnevni planirani obim otpadnih voda iznosi 4.5 hiljade m3 a garantovani obim kojim će snabdjevač kontinuirano snabdijevati LD, na dnevnom nivou, neće biti manji od 2.5 hiljade m3. Luštica Development će, o svom trošku, planirati, dizajnirati, izgraditi, upravljati i održavati infrastrukturu za potrebe distribucije prerađene vode od priključne tačke do skladišnih kapaciteta u golf oblasti. post slika

Galerija