O PROJEKTU LUKOVIĆA BARAKE SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA

26 maj 2017

Pitanje izgradnje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji Lukovića barake aktuelizovano je protekle srijede na sastanku održanom u Ministarstvu odbrane u Podgorici, kojem su prisustvovali ministar odbrane Predrag Bošković sa saradnicima, predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević sa saradnicima, predstavnik Ministarstva finansija, predstavnici NVO „Arsenal“ i NVO „Udruženje penzonera i bivših radnika Arsenala“ iz Tivta. Na inicijativu Opštine Tivat, na dnevnom redu, se izuzev pitanja izgradnje stambeno poslovnog kompleksa u Tivtu našlo i pitanje budućnosti kompleksa Opatovo.
Na pomenutom sastanku postignuta je saglasnost svih prisutnih da se nakon velike pauze, krene sa narednim koracima, koji bi omogućili realizaciju projekta Lukovića barake. Opština Tivat biće jedan od akter ovog projekta, zaključeno je, a kako bi se što prije otpočela realizacija istog, dogovoreno je formiranje komisije koju bi sačinjavali predstavnici Ministarstva, Opštine, NVO „Arsenal“ i NVO „Udruženje penzonera i bivših radnika Arsenala“. Članovi buduće Komisije pratiće dinamiku realizacije, a cilj je da se do kraja godine steknu uslovi za početak razvijanja projekta.
Ministar odbrane Predrag Bošković zauzeo je pozitivan i otvoren stav prema ovom projektu, navodeći da postoji mogućnost da se određena sredstva za ovu svrhu nađu planirana i u budžetu Ministarstva za narednu godinu, te da postoji volja kako bi se pronašlo rješenje u smislu kompenzacije sredstava uloženih u budući kompleks od strane Opštine Tivat.
Opština Tivat do sada je uložila oko 130.000 eura u projekat Lukovića barake. Glavni projekat je izrađen i doveden do faze pred izdavanje građevinske dozvole. Planirano je da 75 stanova u ovom stambeno-poslovnom kompleksu pripadnu porodicama bivših radnika Arsenala kako bi se rješilo njihovo stambeno pitanje. Takođe, 20% od izgrađenih površina bilo bi namjenjeno Ministarstvu odbrane, dok bi u ovom objektu svoj krov nad glavom našle i porodice koje sada žive na lokaciji Lukovića barake.
Kompleks Opatovo bio je druga tema sastanka i iskazana je spremnost od strane Ministarstva odbrane da se ova lokacije valorizuje u skladu sa sporazumom kojim je predviđeno da u slučaju prodaje tog kompleksa 70% bude namjenjeno penzionerima i bivšim radnicima Arsenala. Ministarstvo odbrane u planu ima čišćenje lokacije, pomenuto je na sastanku, dok se Opština Tivat obavezala da će stvoriti planske preduslove, odnosno donijeti urbanistički plan za tu lokaciju. Sve navedeno bio bi preduslov prodaje kompleksa, uz ono najvažnije, a to je volja svih strana da se iznađu rješenja od koristi za građane.