OBAVJEŠTENJE

13 maj 2019

U susret Evropskom danu parkova (24. maj) Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj organizuje donatorsku akciju nabavke sadnica ukrasnog drveća i žbunja, koje će biti zasađene u parkovima i drugim javnim zelenim površinama na području Tivta, sa posebnim akcentom na Veliki gradski park koji predstavlja zaštićeno prirodno dobro.

Kako bismo odabrali što podobnije sadnice za oplemenjivanje javnih zelenih površina ovogodišnja akcija usmjerena je na nabavku sadnica određenih vrsta i odgovarajuće veličine, koje su neophodne u obnovi zelenog fonda Velikog gradskog parka, kao i drugih vrijednih zelenih površina. Sa navedenim u vezi Sekretarijat je u dogovoru sa institucijama i preduzećima već obezbijedio dio sredstava, a kako bismo akciju učinili što uspješnijom pozivamo sve građane, preduzeća, institucije i organizacije da se pridruže akciji kroz obezbjeđivanje sredstava za nabavku sadnica.

U očekivanju da ćete učešćem u akciji doprinijeti ozelenjavanju našeg grada, molimo vas da nam do petka 17.05.2019. godine dostavite informaciju o iznosu sredstava koje želite da opredijelite, i to na sljedeći način:

  • Putem telefona, pozivom na broj 032/661-331 ili 067/225-950, kontakt osobe Igor Mamula i Biljana Krivokapić
  • Putem e-maila, slanjem poruke na e-mail adresu  igor.mamula@opstinativat.com